Tuyến: Rạch Giá Hòn Sơn

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
vé VIP
HBS - Chuyên cơ cao tốc
Giờ KH: 8h05 14h20
160,000 VNĐ
120,000 VNĐ
120,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 6h35/7h30 12h00/12h45
Giờ KH: 10h15/11h00 16h00/16h15
160,000 VNĐ
140,000 VNĐ
120,000 VNĐ
190,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 6h30 12h45
170,000 VNĐ
150,000 VNĐ
150,000 VNĐ
230,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc Ngọc Thành
Giờ KH: 7h05 12h05
160,000 VNĐ
130,000 VNĐ
130,000 VNĐ
-
Đặt vé

Tuyến: Nam Du Hòn Sơn

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
vé VIP
HBS - Chuyên cơ cao tốc
Giờ KH: 13h15 9h45
80,000 VNĐ
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
130,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 11h00 9h15
90,000 VNĐ
80,000 VNĐ
80,000 VNĐ
-
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 11h30 8h30
100,000 VNĐ
90,000 VNĐ
80,000 VNĐ
150,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Rạch Giá Phú Quốc

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 7h00; 9h10; 10h50; 13h10
330,000 VNĐ
280,000 VNĐ
240,000 VNĐ
245,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 7h20; 9h50; 11h00; 12h55; 13h45
340,000 VNĐ
340,000 VNĐ
270,000 VNĐ
270,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc Hòa Bình Ship
Giờ KH: Tạm dừng tuyến
320,000 VNĐ
270,000 VNĐ
240,000 VNĐ
420,000 VNĐ
Đặt vé
Phà Thạnh Thới
Giờ KH: 12h50
280,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Xem bảng giá xe
Xe gắn máy 140.000 VNĐ
Xe Mô Tô 350.000 VNĐ
Ô tô 4-5 chỗ 1.300.000 VNĐ
Ô tô bán tải 1.350.000 VNĐ
Ô tô 6-8 chỗ thường 1.350.000 VNĐ
Ô tô 6-8 giường nằm 2.000.000 VNĐ
Ô tô 9-16 chỗ 2.000.000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Hà Tiên Phú Quốc

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 07:35; 08:00; 09:45; 13:45
230,000 VNĐ
195,000 VNĐ
160,000 VNĐ
170,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 06:00; 09:45; 13:45
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
Đặt vé
Phà Thạnh Thới
Giờ KH: 12:30; 14:00; 17:30
185,000 VNĐ
185,000 VNĐ
130,000 VNĐ
-
Đặt vé

Tuyến: Nam Du Phú Quốc

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Vé VIP
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 15:35
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 11:20
290,000 VNĐ
230,000 VNĐ
230,000 VNĐ
390,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Rạch Giá Nam Du

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Vé VIP
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 06:15/6h35 11h50/15h30
230,000 VNĐ
195,000 VNĐ
170,000 VNĐ
175,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 06:30 11h30
250,000 VNĐ
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
350,000 VNĐ
Đặt vé
HBS - Chuyên cơ cao tốc
Giờ KH: 08:05 13h15
230,000 VNĐ
190,000 VNĐ
170,000 VNĐ
300,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Phú Quốc Nam Du

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 07:50
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 13:30
290,000 VNĐ
230,000 VNĐ
230,000 VNĐ
390,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Cà Mau Nam Du

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 09:00
410,000 VNĐ
330,000 VNĐ
330,000 VNĐ
610,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Hòn Sơn Nam Du

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
vé VIP
HBS - Chuyên cơ cao tốc
Giờ KH: 13h15
80,000 VNĐ
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
130,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 11h00
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
60,000 VNĐ
-
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 10h00
100,000 VNĐ
90,000 VNĐ
80,000 VNĐ
150,000 VNĐ
Đặt vé
Cao tốc Ngọc Thành
Giờ KH: Call
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
60,000 VNĐ
-
Đặt vé

Tuyến: Phú Quốc Thổ Chu

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Ghi chú
Tàu KG57/PQ09
Giờ KH: 10:30 Giờ về: 07h30
50.000 VNĐ
Miễn phí
Miễn phí
KH các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng từ cảng Phú Quốc
Đặt vé

Tuyến: Sóc Trăng(Cảng Trần Đề) Côn Đảo

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 8:00; 13:15Giờ về: 8:00; 13:00
310,000 VNĐ
260,000 VNĐ
220,000 VNĐ
230,000 VNĐ
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 9:00Giờ về: 12h00
350,000 VNĐ
290,000 VNĐ
290,000 VNĐ
290,000 VNĐ
Đặt vé

Tuyến: Vũng Tàu Côn Đảo

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Ngày/Thứ
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 8:00Giờ về: 13h30
660,000 VNĐ
660,000 VNĐ
550,000 VNĐ
Th2 - Th5
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 8:00Giờ về: 13h30
880,000 VNĐ
880,000 VNĐ
700,000 VNĐ
Th6 - CN
Đặt vé

Tuyến: Phan Thiết Phú Quý

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP
Ngày/Thứ
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 7:15Giờ về: 11h30
330,000 VNĐ
280,000 VNĐ
240,000 VNĐ
--
Th7
Đặt vé
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 8:00Giờ về: 08h00
330,000 VNĐ
280,000 VNĐ
240,000 VNĐ
--
CN-Th2
Đặt vé
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 7h30/08h00 11h30
390,000 VNĐ
250,000 VNĐ
270,000 VNĐ
580,000 VNĐ
--
Đặt vé

*** Phụ thu vé cuối tuần 40-50K/1 vé, vé lễ tết 60-70K/1 vé